"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

omezení škod a reálná řešení

Vážený pane premiére, bývalé Československo vsadilo na jadernou energetiku. Jako všechny státy, které se této technologie upsaly, se to stalo, aniž by někdo zkoumal nebo přemýšlel o tom, co se v budoucnu stane s vyhořelým jaderným odpadem. Možná, že se tehdy mělo za to, že Velký bratr...

17.06. 2016

30 let od Černobylu

Vážený pane premiére Sobotko, v době výročí katastrofy v Černobylu se v naší zemi objevilo mnoho informací k tomuto tématu. Zajímalo mě, co o tom soudí odborníci z jaderné branže. A objevil jsem článek, ke kterému vám chci poslat svůj názor. Myšlenky k tématu...

29.04. 2016

Nebezpečné prodlužování provozu v Dukovanech

Vážený pane premiére, nevím, který pocit byl silnější, když jsem se dozvěděl, že první blok jaderné elektrárny Dukovany dostane od českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) neomezenou licenci k prodlouženému provozu. Byl to pocit obrovského údivu nebo...

18.04. 2016

Různá čísla a konkrétní otázky

Vážený pane premiére, čísla, která byla před nějakou dobou zveřejněna v článku internetového portálu iDnes ohledně ukládaných rezerv na likvidaci českých jaderných elektráren, jsou poněkud zarážející. Jsou zde uváděny sumy v interpretativním srovnání...

09.02. 2016

Atomový kalendář 2016

Vážený pane premiére Sobotko, právě jste spolu s dopisem obdržel náš kalendář SVĚT ATOMU – 30 let od Černobylu pro rok 2016. Atomový kalendář Vám pro tento rok připomene vybrané kapitoly atomových dějin. Obrazem představí, jak dnes vypadají dříve kvetoucí lidská...

20.01. 2016

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady

Vážený pane premiére, v tomto vánočním týdnu mají instituce i občané poslední možnost vyjádřit se k materiálu Koncepce nakládání s radioaktivními odpady v rámci tzv. zjišťovacího řízení. Proces má v gesci Minstersto životního...

22.12. 2015

Vánoce, spekulativní obchody - a dobrá přání

Vážený pane premiére, Vánoce jsou přede dveřmi. Dříve to byla nejtišší a nejklidnější doba v roce, časem se však stala hnacím motorem, časem, ok kterého se očekává v obchodě a průmyslu mnoho nových impulsů. Spekuluje se tak, že se nechá darovací ochota lidí...

20.12. 2015

Vztyčený prst českému atomu

Vážený pane premiére, jaderná elektrárna Dukovany je z většiny majetkem našeho státu. Již od léta však vyrábí jen zlomek energie v porovnání s minulými třemi desítkami let. Polostátní ČEZ chtěl prostřednictvím Dukovan vydělávat za každou cenu. Ekonomický...

11.12. 2015

Pochybná podpora pro Evropskou komisi

Vážené dámy a pánové, byl jsem v úžasu nad tím, že se Česká republika v právním sporu o miliardové subvence pro britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point C přidala na stranu Evropské komise a podpořila tak pochybnou podporu jaderné energetiky. Moc dobře si vzpomínám, že jste jako...

04.12. 2015

Problémy v JE Dukovany

  Vážený pane premiére, jaderná elektrárna Dukovany žádá v současné době o udělení licence k provozu za dobu své plánované životnosti. Prodloužení provozu se má obejít bez posouzení vlivů na životní prostředí v rámci zákona 100/2001 Sb. (EIA)....

26.11. 2015